Välkommen till Classic MX

 


 

 

 


Regler för Knobby Classic Cup 2017

Vi tackar vår sponsor av Knobby Classic Cup,

 

ICE i TA-systemet
Det är viktigt att ni som licensierade förare fyller i uppgifter om närmast anhörig i TA-systemet.
Vi har uppmärksammat att en stor del av Svemo licensierade förare inte har uppgett kontaktuppgifter till en eller två av sina närmaste anhöriga.
Detta är viktigt att ni fyller i. Just för att vi ska kunna informera anhöriga om exempelvis en olycka inträffar.
De uppgifter vi behöver är: Namn på anhörig 1 och telefonnummer. Namn på anhörig 2 och telefonnummer.
Ni fyller i dessa uppgifter i TA-systemet under Profil-Personinformation.

 


 

 

Här är en försäkringen som Thomas "Montesa" Johansson har hittat.
Det är en försäkring som gäller för extrem sporter (även motocross).

Europeiska ERV